ریش تراش خط زن JIHAM EJ-21196

قیمت اصلی 540,000 تومان بود.قیمت فعلی 500,000 تومان است.

ریش تراش و خط زن DSP 90461

قیمت اصلی 450,000 تومان بود.قیمت فعلی 430,000 تومان است.

ریش تراش و خط زن دی اس پی DSP 91218

قیمت اصلی 690,000 تومان بود.قیمت فعلی 500,000 تومان است.